Verbreitungsatlas

Chrysis
solida
Chrysis schencki LINSENMAIER, 1968
Familie: Goldwespen (Chrysididae)
Häufig synonmisiert mit: Chrysis ignita (LINNAEUS, 1758)

Nistweise [Legende] : Hypergäisch - Pa
Wirt/Wirte: Ancistrocerus trifaciatus

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
*
D
*
D

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 54
Männchen: 9
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 4